Denne websida brukar informasjonskapslar (cookies)

De aller fleste nettsider i dag benytter seg av såkalte informasjonskapslar eller cookies for å betre brukeropplevinga. Ein cookie er ei lita tekstfil som inneheld ei rekkje tegn som sendes til datamaskina di når du besøkjer ein nettstad. Når du besøkjer websida igjen, hjelper cookien nettstaden å gjenkjenne nettlesaren din. Informasjonskapslar kan lagre brukerinnstillingar og anna informasjon.

Du kan stille inn nettlesaren din til å avvise alle cookies, eller for å indikere når en informasjonskapsel sendes. Imidlertid kan enkelte nettsidefunksjonar eller tenester ikkje fungere optimalt utan cookies.

Den reviderte ekomloven (Lov om elektronisk kommunikasjon) krev at websider informerer publikum om bruk av informasjonskapslar (cookies). Den såkalte «cookie paragrafen» seier fyljande:

para. 2-7b Bruk av informasjonskapslar/cookies

Lagring av opplysninger i brukars kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikkje tillete uten at brukaren er informert om kva opplysningar som behandlast, formålet med behandlinga, kven som beheld opplysningane, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysningar:

  1. utelukkande for det formål å overføre kommunikasjon i eit elektronisk kommunikasjonsnett
  2. som er nødvendig for å levere ein informasjonssamfunnstjeneste etter brukarens uttrykkelige forespørsel.

Denne websida bruker også Google Analytics til å sette cookies.

Google Analytics er Googles analyseverktøy. Det hjelper innehavarar av nettstader og apper med å forstå korleis besøkande bruker tjenestene deira. Dette verktøyet kan bruke eit sett med informasjonskapslar for å samle informasjon og rapportere statistikk om bruk av nettstadar, uten at enkelt besøkande identifiseres for Google. Hovedinformasjonskapselen som brukes av Google Analytics heiter «__ga».

I tillegg til å rapportere statistikk om bruk av nettstader kan Google Analytics også brukast saman med nokre av informasjonskapslane for reklame som er beskrevet ovanfor, for å vise meir relevante annonser i Google-tjenester (som Google Søk) og på Internett generelt.

Ved å bruke denne websida godkjenner du at me set cookies i din nettlesar.

Du har til eikvar tid muligheit til å trekkje tilbake ditt samtykke og brukere som ikke godtar bruken av cookies, må selv endre disse, dersom nettleserens innstillinger er forhåndsinnstilt for aksept.